Muziek Verbindt

Caroline Babendererde

Wie is Caroline?

Caroline Babendererde kreeg haar eerste vioollessen op 6-jarige leeftijd van haar vader Robert Babendererde.

Tijdens haar muziekstudie in Groningen en Antwerpen waren de violisten Mark Blekh, Zino Vinnikov en Valentin Zhuk haar inspirerende viooldocenten. Na haar studietijd heeft Caroline in diverse buitenlandse (kamer)orkesten gespeeld, zoals bijv. het Brussels Kamerorkest en Orquesta Sinfonica Galiçia. Vervolgens was zij van 1994 – 2005 vaste remplaçant van het Radio Symfonie Orkest, Limburgs symfonie Orkest en tot op heden van het Noord Nederlands Orkest en is zij bij het Nieuw Philharmonisch Orkest en het Van Wassenaer Consort jarenlang als concertmeester actief geweest. Tegenwoordig is zij concertmeester van het Veenkoloniaal Symfonie Orkest (VKSO) en violiste in het Namibia-trio.
In 2011 volgde zij de Bik-opleiding, een post HBO-muziekstudie, waarin zij diverse workshops voor kinderen ontwikkelde. Door middel van haar muzikale werk met kinderen deelt zij haar passie voor de muziek en het orkest. Via landelijke muziekprojecten van Vluchtelingenwerk heeft zij meegewerkt aan de projecten “Symfonie voor Angsthazen en Durfals” en “Meedoeconcert Broer” op diverse AZC ’s in Noord Nederland. en geeft zij verder muziekworkshops op reguliere basisscholen. Hoe mooi is het dat muziek een ‘momentum’ kan creëren, dat mensen uit alle culturen en in alle uithoeken van de wereld met elkaar kan verbinden.

De trainingen, die zij in 2017 (Music Notes) en 2018 (Training for Trainers) bij “Musicians without Borders” heeft gevolgd, zorgden voor een verdere verdieping op sociaal emotioneel vlak in haar muzikale werk met kinderen. Deze zesdaagse training is gebaseerd op de 5 pijlers van MwB, namelijk Veiligheid Inclusie Gelijkwaardigheid Creativiteit en Kwaliteit. De verworven didactische, pedagogische en muzikale vaardigheden kunnen vervolgens ten volste ingezet worden om anderen te trainen in het voorbereiden en uitvoeren van muziekworkshops voor zeer uiteenlopende doelgroepen en omgevingen.

Vanaf maart 2018 is zij als viooldocente verbonden aan de muziekafdeling van Vrijdag en is zij daar artistiek leider van de Swingstrings (strijkorkest voor kinderen tussen de 6 en 10 jaar).

Verder is Caroline sinds januari 2020 als muziekdocente verbonden aan de Kunstkerk Hogeland in Warffum. In de voormalig gereformeerde kerk in Warffum krijgen basisschoolleerlingen vanuit omringende dorpen een hele dag kunstlessen. Hoe fantastisch is het om met deze kids een hele dag samen met muziek bezig te kunnen gaan. In mijn lessen integreer ik bodypercussie, boomwhackers en zelfs violen. Hoofd, hart  en handen … alles krijgt aandacht.

Caroline en haar vader , violist Robert Babendererde (1931-2015)

Missie/visie

Samen muziek maken …Onze innerlijke stem laten spreken … In verbinding komen met elkaar …
Dat is mijn uitgangspunt als violist bij alle muziekworkshops met kinderen: zowel in een reguliere basisschool als op een AZC-school als op de kunstencentra in Tsumeb en Oshikuku in Namibië!! Door goed te kijken en te luisteren naar elkaar, gaan we op onderzoek uit, hoe we een verbinding op muzikaal en intermenselijk vlak met elkaar kunnen leggen.

De muzikale kring van waaruit we samenwerken, zorgt ervoor dat ieder kind zich als schakel gezien en gewaardeerd voelt. Vanuit deze veilige setting kunnen we dan de gekste en meest gecompliceerde muziekstukken aanpakken en er veel plezier aan beleven. Door de sfeer en de individuen in een groep goed tot me door te laten dringen, kan ik vervolgens een afgewogen keuze in werkvormen maken.

Zo kunnen we aan het einde van een workshopcyclus een doorleefde eindpresentatie neerzetten, waarbij iedere deelnemer zijn of haar inbreng herkent.

Ontstaan

Bij mijn workshops heb ik altijd mijn viool bij me. Dit prachtige instrument stelt mij iedere keer weer in staat om de deelnemers op een laag aan te spreken, die geen gesproken taal meer nodig heeft.

Zo gaan we in de workshopserie “Symfonie Orkest in de klas” op zoek naar de lagen van samenwerking in een klassiek symfonisch ensemble; deze cyclus heb ik in 2011 tijdens de Bik-opleiding ontwikkeld. Naar aanleiding van mijn jarenlange beroepservaring als violiste in symfonieorkesten wilde ik mijn passie voor de magische muzikale wereld dichter bij de schoolgaande jeugd brengen.

Gedurende 4 jaren heb ik met heel veel plezier voor ‘Vluchtelingenwerk Nederland’ in diverse scholen van Asielzoekerscentra ondersteunende muzieklessen voor de landelijke muziekprojecten gegeven. In deze setting heb ik in het bijzonder ervaren hoe muziek in staat is om een ‘Momentum’ te creëren: de kids even een zorgeloos en plezierig “Hier en nu” te bieden.

Kennismaken met Caroline?